Yazılım Testi: Yazılmış veya yazılma aşamasındaki bir yazılım için belli senaryolarla denenerek, hatalarını bulmak ve senaryoları raporlamak olarak özetlenebilecek işlemlerin genel adıdır.

Test Case Nasıl yapılır?

Öncelikle yazılımın her adımı, her ekranı ve her seçeneği raporlanır. Bu iş akışı üzerine önce düşünülür ve oluşabilecek kombinasyonlar başka bir yerde liste halinde not edilir. Bu senaryoların tümü sırayla denenir, deneme esnasında oluşan hatalar ve detayları not edilir. Not edilen bu hataların sebepleri ve hata şeması oluşmuş olur. Sonrası yazılım fix çalışmaları başlanılabilir.